VPBank tiếp tục là ngân hàng tư nhân có thương hiệu mạnh nhất | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank

VPBank tiếp tục là ngân hàng tư nhân có thương hiệu mạnh nhất trên thị trường năm 2019, theo báo cáo của Brand Finance

VPBank NEO