VPBank nhận giải “Chiến dịch affiliate marketing (AM) | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank

VPBank nhận giải “Chiến dịch Affiliate Marketing (AM) xuất sắc nhất trong lĩnh vực tài chính năm 2018”

VPBank nhận giải “Chiến dịch Affiliate Marketing (AM) xuất sắc nhất trong lĩnh vực tài chính năm 2018” tại “Accesstrade Summit & Award 2019” - một trong những sự kiện lớn nhất năm 2019 trong lĩnh vực affiliate marketing khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
VPBank NEO