VPBank nhận 3 giải thưởng quốc tế danh giá | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank

VPBank nhận 3 giải thưởng quốc tế danh giá

VPBank nhận được 3 giải thưởng quốc tế danh giá gồm “Ngân hàng dành cho Doanh nghiệp Vừa và nhỏ tốt nhất Việt Nam năm 2017”, “Ngân hàng có Dịch vụ Quản lý dòng tiền tốt nhất cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017” và “Sản phẩm tín dụng tốt nhất của năm (Sản phẩm Thuế+ của CommCredit)” do Tạp chí Asian Banking and Finance (ABF) trao tặng.
VPBank NEO