Nằm trong Top 10 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2016 | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank

VPBank nằm trong Top 10 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2016, đồng thời cũng nằm trong Danh sách Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2016

VPBank nằm trong Top 10 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2016, đồng thời cũng nằm trong Danh sách Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2016 (Top 50 Vietnam The Best Companies in 2016) do Vietnam Report bình chọn.
VPBank NEO