Moody's Investors Service đã nâng mức xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của VPBank từ B3 lên B2  | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank