Ngân hàng có dịch vụ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất châu Á do IFC bình chọn (Khối SME) | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank

Forbes xếp VPBank đứng thứ 2 trong số Ngân hàng thương mại cổ phần về giá trị thương hiệu

VPBank NEO