Giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" năm 2016 | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank

Giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" năm 2016

Giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam năm 2016- Best SME Bank Vietnam 2016” và giải “Ngân hàng Thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2016- Best Commercial Bank Việt Nam năm 2016” do Tạp chí International Banker (UK) trao tặng.
VPBank NEO