VPBank được The Asian Banker trao tặng danh hiệu “The Asian Banker Vietnam Country Awards 2017 | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank

VPBank được The Asian Banker trao tặng danh hiệu “The Asian Banker Vietnam Country Awards 2017- Best Unsecured Lending Product in Vietnam” cho ngân hàng cung cấp sản phẩm vay tín chấp ưu việt nhất.

VPBank NEO