VPBank lọt vào bảng xếp hạng VNR500 | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank

VPBank lọt vào bảng xếp hạng VNR500

VPBank lọt vào bảng xếp hạng VNR500. VPBank đứng thứ 68 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
VPBank NEO