Nhận giải thưởng “Ứng dụng ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam 2016” và “Dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam” do tổ chức Global Banking & Finance Review (GBAF) trao tặng. | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank