Nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2013” do Tạp chí International Banker của Anh trao tặng| VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank