Nhận danh hiệu Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2015 (Best Commercial Bank) do Tạp chí International Banker của Anh bình chọn | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank