Giải thưởng | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank

Giải thưởng Best Commercial Bank Vietnam 2014 do Tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng uy tín hàng đầu thế giới International Finance Magazine (IFM) của Anh trao tặng

VPBank NEO