Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank