Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank

Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng

VPBank NEO