Bằng khen Đạt danh hiệu Tập thể tốt do Quận đoàn Hoàn Kiếm trao tặng| VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank

Bằng khen Đạt danh hiệu Tập thể tốt do Quận đoàn Hoàn Kiếm trao tặng

VPBank NEO