Bằng khen vì sự đóng góp cho Phong trào Khuyến học- Khuyến tài xây dựng xã hội do Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao tặng | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank