Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của VPBank lên ngang mức xếp hạng Quốc gia| VPBank

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của VPBank lên ngang mức xếp hạng Quốc gia

­Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s Investors Service (Moody’s) nâng mức đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) từ B1 lên Ba3, ngang với xếp hạng quốc gia Moody’s dành cho Việt Nam, với triển vọng tích cực.

VPBank NEO