VPBank tiếp tục đón nhận chứng chỉ Quốc tế PCI DSS cho hệ thống Thẻ do tổ chức đánh giá SISA (Ấn Độ) trao tặng. | VPBank

VPBank tiếp tục đón nhận chứng chỉ Quốc tế PCI DSS cho hệ thống Thẻ do tổ chức đánh giá SISA (Ấn Độ) trao tặng.

Chứng nhận PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) - chứng nhận chuẩn mực về an ninh, đảm bảo an toàn cho các giao dịch thẻ

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) là tiêu chuẩn về an ninh, bảo mật bắt buộc trong lĩnh vực phát hành và chấp nhận thẻ thanh toán có giá trị toàn cầu, được thiết lập bởi Hội đồng Tiêu chuẩn bảo mật thẻ thanh toán (Payment Card Industry Security Standards Council). Tham gia Hội đồng là các tổ chức thẻ quốc tế lớn trên thế giới như: Visa, MasterCard, American Express (AMEX), Discover Financial Services, JCB International...

VPBank liên tục cập nhật và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất và đã được Tổ chức đánh giá Quốc tế Control Case xác nhận VPBank đáp ứng tất cả yêu cầu về an toàn, bảo mật để được cấp chứng nhận PCI DSS. Điều này đã khẳng định cam kết và quyết tâm của VPBank trong việc đảm bảo cao nhất an ninh, bảo mật giao dịch của khách hàng và đối tác.

VPBank NEO