VPBank hớp tác với Tổ chức tài chính quốc tế IFC (thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) | VPBank

VPBank hớp tác với Tổ chức tài chính quốc tế IFC, thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB)

Hai bên đã ký kết “Hợp đồng chia sẻ rủi ro tài trợ kho hàng” trị giá 50 triệu USD nhằm hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nông sản Việt Nam.

VPBank NEO