Phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite chính thức đi vào hoạt động | VPBank

Phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite chính thức đi vào hoạt động

Phòng chờ sân bay VPBank Diamond Elite chính thức đi vào hoạt động, trở thành một trong những đặc quyền dành riêng cho Khách hàng ưu tiên của VPBank.

VPBank NEO