VPBank phối hợp tổ chức Vietnam Food Forum 2018 | VPBank

VPBank phối hợp tổ chức Vietnam Food Forum 2018

VPBank phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE) – Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức Hội nghị Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam kết hợp với Giao dịch thương mại (Vietnam Food Forum 2018).

VPBank NEO