Nhận giải thưởng “Thẻ tín dụng đột phá của năm | VPBank

Nhận giải thưởng “Thẻ tín dụng đột phá của năm

Nhận giải thưởng “Thẻ tín dụng đột phá của năm – Credit Card Initiative of the Year - Vietnam” dành cho thẻ Tín dụng Doanh nghiệp (VPBiz Card) do tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng.

VPBank NEO