Nhận danh hiệu Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2015 (Best Commercial Bank) do Tạp chí International Banker của Anh bình chọn | VPBank

Nhận danh hiệu Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2015 (Best Commercial Bank) do Tạp chí International Banker của Anh bình chọn

Nhận danh hiệu Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2015 (Best Commercial Bank) do Tạp chí International Banker của Anh bình chọn

VPBank NEO