VPBank nhận giải thưởng Best Banking Product Vietnam 2014 cho sản phẩm thẻ VP Lady Card | VPBank

VPBank nhận giải thưởng Best Banking Product Vietnam 2014 cho sản phẩm thẻ VPLady Card

Nhận Giải thưởng Best Banking Product Vietnam 2014 cho sản phẩm thẻ VPLady Card do tổ chức Global Banking and Finance Review trao tặng

VPBank NEO