NHNN chấp thuận cho VPBank bán thêm 5% cổ phần cho OCBC | VPBank

NHNN chấp thuận cho VPBank bán thêm 5% cổ phần cho OCBC

NHNN chấp thuận cho VPBank bán thêm 5% cổ phần cho OCBC

VPBank NEO