VPBank khai trương Phòng Giao dịch VPBank Yên Lạc

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Lạc, ngày 28 tháng 02 năm 2024

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 7601/NHNN-TTGSNH ngày 29/09/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về việc chấp thuận đủ điều kiện thành lập Phòng Giao dịch của VPBank
  • Căn cứ vào Công văn số 127/VPH-TTGS ngày 07/02/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Yên Lạc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc
  • Căn cứ vào Nghị quyết Số 118/2023/NQ-HĐQT ngày 25/05/2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
  • Căn cứ vào Nghị quyết Số 285/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch VPBank Yên Lạc trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Vĩnh Phúc – Phòng giao dịch Yên Lạc 

Tên viết tắt: VPBank Yên Lạc

Địa chỉ trụ sở: Tầng 1+2 Số 103 Đường Nguyễn Khoan, Tổ dân phố 3 Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Giấy chứng nhận ĐK: Số 0100233583-010-00001 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 23/02/2024

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 05/03/2024

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng Giao dịch Yên Lạc là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC PGD YÊN LẠC

 


 

VPBank NEO