VPBank khai trương Phòng Giao dịch VPBank Như Quỳnh

 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên , ngày 26 tháng 02 năm 2024

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 7601/NHNN-TTGSNH ngày 29/09/2023 V/v chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch của VPBank của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Căn cứ vào Nghị quyết Số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch VPBank Như Quỳnh trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hưng Yên.

Tên đầy đủ tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HƯNG YÊN – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÒNG GIAO DỊCH NHƯ QUỲNH.

Tên viết tắt: PHÒNG GIAO DỊCH NHƯ QUỲNH

Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số 469 + 470, tờ bản đồ số 05, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Giấy chứng nhận ĐK: số 0100233583-084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 23/02/2024.

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 11/03/2024.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hưng Yên – Địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Như Quỳnh là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC VPBANK NHƯ QUỲNH

 

 

VPBank NEO