VPBank khai trương Chi nhánh Phú Yên – Phòng giao dịch Sông Cầu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 5 tháng 5 năm 2024

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số7601/NHNN-TTGSNHca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam ngày 29/09/2023 V/v chp thun thành lp Phòng Giao dch ca VPBank
  • Căn cứ vào Công văn số 348/PHY1 – TTGSNH ngày 16/04/2024 của Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Phú Yên V/v chấp thuận thay đổi địa điểm VPBank – Chi nhánh Phú Yên - Phòng giao dịch Sông Cầu.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức hoạt động VPBank Phòng Giao Dịch Sông Cầu trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Phú Yên.

  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Phú Yên – Phòng giao dịch Sông Cầu
  • Tên viết tắt: VPBank Sông Cầu
  • Địa chỉ trụ sở:Số 243 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
  • Giấy chứng nhận ĐK: số 00001 do S Kế hoch và đầu tư tỉnh Phú Yên cp ngày 04/05/2024
  • Ngày dự kiến hoạt động: 06/05/2024

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng Giao Dịch Sông Cầu là đại diện pháp nhân của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC VPBANK SÔNG CẦU

 

 

VPBank NEO