Cập nhật quy định hạn mức giao dịch tối đa theo ngành hàng với thẻ tín dụng VPBank

Nhằm giúp khách hàng có thể dễ dàng quản lý các giao dịch chi tiêu trên thẻ tín dụng, đồng thời cập nhật xu hướng thế giới về quản lý hạn mức chi tiêu đối với một số ngành hàng đặc thù, VPBank xin thông báo quy định mới về quản lý thẻ tín dụng như sau:

Kể từ ngày 05/05/2024 (cho đến khi có thông báo từ VPBank), khi sử dụng thẻ tín dụng của VPBank để thanh toán trong một số ngành hàng đặc thù như dưới đây, tại mỗi kỳ sao kê, Quý khách có thể chi tiêu đến 95% tổng hạn mức của thẻ.

 

Mã ngành hàng (MCC)

Lĩnh vực

5499 Miscellaneous Food Stores

Cửa hàng thực phẩm khác - cửa hàng tiện lợi, chợ hoặc cửa hàng chuyên dụng

5411 Grocery Stores,supermarkets

Cửa hàng tạp hóa và siêu thị

5541 Service Stations

Trạm dịch vụ

5542 Automated Fuel Dispenser

Trạm xăng tự động

4900 Utilities-electric,gas,wate

Tiện ích: điện, nước, Gas,…

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

1. Các thẻ tín dụng hiện hành không áp dụng quy định này gồm thẻ Diamond World và Diamond World Lady.

2. Đối với các ngành hàng không thuộc mã ngành hàng trong bảng (1), Quý khách có thể chi tiêu đến 100% tổng hạn mức thẻ tại mỗi kỳ sao kê.

3. Việc đăng ký sản phẩm, dịch vụ vào mã ngành hàng nào là do bên bán hàng, ngân hàng thương nhân (acquiring bank) và tổ chức phát hành thẻ chủ động đăng ký, không phải do VPBank chủ động phân loại.

4. Quy định này áp dụng cho tất cả thẻ tín dụng cá nhân do VPBank phát hành có hạn mức hợp đồng từ 50 triệu VNĐ trở lên, tính trên cả thẻ chính và thẻ phụ, thẻ phi vật lý và thẻ vật lý

5. Thẻ sẽ bị phát sinh thêm phí vượt hạn mức nếu trong 1 năm có từ 3 kỳ sao kê liên tiếp vượt hạn mức giao dịch theo ngành hàng đặc thù. Kể từ sau 3 kỳ liên tiếp đầu tiên, các kỳ đơn lẻ tiếp theo nếu vượt hạn mức sẽ bị tính phí ngay tại kỳ sao kê đó.

6. Phí vượt hạn mức được thu từ kỳ sao kê thứ 4 sau 3 kỳ vượt liên tiếp, và thu tiếp trên các kỳ vượt tiếp theo trong năm. Phí được thể hiện trên sao kê của thẻ, với mức thu bằng 1% tổng hạn mức thẻ tín dụng (cả thẻ chính và thẻ phụ). (Mức phí có thể thay đổi theo quy định của VPBank tại từng thời kỳ và sẽ được thông báo kịp thời tới khách hàng trước thời điểm áp dụng)

Chúng tôi mong rằng việc thay đổi này sẽ giúp Quý khách hàng tiếp tục có trải nghiệm chi tiêu thông minh và hiệu quả cùng thẻ tín dụng VPBank.

Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 1900 545 415 hoặc email tới cổng: chamsockhachhang@vpbank.com.vn để được hỗ trợ kịp thời.

VPBank NEO