Bố cáo khai trương Chi nhánh Sóc Sơn

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội , ngày 24 tháng 02 năm 2023

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 5428/NHNN-TTGSNH ngày 25/08/2022 V/v chập thuận thành lập Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của VPBank của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Căn cứ vào Nghị quyết Số 306/2022/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch VPBank Sóc Sơn trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sơn Tây

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Sơn Tây – Phòng giao dịch Sóc Sơn

Tên viết tắt: VPBank Sóc Sơn

Địa chỉ trụ sở: Ô số 12 và ô số 11 (Khu A), Khu đô thị mới, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐK: số 00002  do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 03/03/2023

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng Giao dịch Sóc Sơn là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC PGD SÓC SƠN

 

 

 


VPBank NEO