Bố cáo khai trương VPBank Quế Võ

 

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Bắc Ninh , ngày 20 tháng 03 năm 2023

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 5428/NHNN-TTGSNH ngày 5/08/2022 V/v chập thuận thành lập Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của VPBank của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Căn cứ vào Công văn số 169/BNI-TTGS ngày 20/02/2023 chấp thuận thay đổi địa điểm VPBank Phòng giao dịch Quế Võ của NHNN tỉnh Bắc Ninh
  • Căn cứ vào Nghị quyết Số 330/2022/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động VPBank Phòng giao dịch Quế Võ trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bắc Ninh.

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng giao dịch Quế Võ

Tên viết tắt: VPBank Quế Võ

Địa chỉ trụ sở: Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100233583-028 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/03/2023

Mã số địa điểm kinh doanh: 00002

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 30/03/2023

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng Giao dịch Quế Võ là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC VPBANK QUẾ VÕ

 

 

 

 

VPBank NEO