Bố cáo khai trương VPBank An Nhơn

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 14 tháng 04 năm 2023

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG  

  • Căn cứ vào Nghị quyết số 81/2022/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 của HĐQT VPBank về việc chủ trương phát triển mạng lưới của VPBank năm 2022  
  • Căn cứ vào Công văn số 5428/NHNN-TTGSNH ngày 05/08/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam V/v chấp thuận thành lập Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của VPBank  
  • Căn cứ vào Công văn số 1031/BIĐ1 ngày 09/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Bình Định V/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Nhơn Hội  
  • Căn cứ vào Nghị quyết số 269/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của HĐQT VPBank về việc đổi tên VPBank Nhơn Hội thành VPBank An Nhơn

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo về việc chính thức hoạt động của VPBank Phòng Giao Dịch An Nhơn trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bình Định. Thông tin chi tiết như sau: 

  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Định – Phòng giao dịch An Nhơn  
  • Tên viết tắt: VPBank An Nhơn  
  • Địa chỉ trụ sở: Số 46 Ngô Gia Tự, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định   
  • Giấy chứng nhận ĐK: số 00001 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 08/02/2023  
  • Ngày dự kiến hoạt động: 17/04/2023  

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng Giao dịch An Nhơn là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng  

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC VPBANK AN NHƠN

 

 

VPBank NEO