Thông báo thay đổi hạn mức rút tiền mặt của Thẻ Tín dụng Doanh nghiệp quốc tế VPBiz

VPBank trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm/dịch vụ VPBank trong mọi nhu cầu tài chính của Quý khách.

Nhằm gia tăng trải nghiệm dịch vụ đến Quý khách hàng Doanh nghiệp, VPBank xin cập nhật đến Quý khách những thay đổi về hạn mức giao dịch dành cho Thẻ tín dụng Doanh nghiệp quốc tế VPBiz kể từ ngày 25/01/2022 cụ thể như sau:

 

Nội dung thay đổi

Trước 25/01/2022

Sau 25/01/2022

Hạn mức rút tiền mặt tối đa/ngày tại ATM/POS của thẻ Tín dụng VPBiz

50% Hạn mức tín dụng thẻ trong một kỳ sao kê; hoặc theo quy định từng sản phẩm cụ thể (nếu có)

50% Hạn mức tín dụng thẻ tại mọi thời điểm; hoặc theo quy định từng sản phẩm cụ thể (nếu có).

Thay đổi này chỉ áp dụng đối với dòng thẻ tín dụng Business CreditBusiness Platinum. Các quy định và hạn mức giao dich các loại thẻ khác dành cho Doanh nghiệp vẫn không thay đổi.

Để tham khảo thông tin chi tiết hạn mức giao dịch dành cho tất cả các dòng Thẻ Doanh nghiệp quốc tế VPBiz, Quý khách hàng vui lòng xem tại: https://www.vpbank.com.vn/-/media/vpbank-latest/tai-lieu-bieu-mau/bieu-phi/sme/han-muc-gd-the-vpbiz-25-01-2022.pdf.

Chúc Quý khách luôn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng sản phẩm, dịch vụ của VPBank!

Trân trọng.

VPBank NEO