Thông báo thay đổi quy trình phát hành Thẻ ghi nợ quốc tế dành cho doanh nghiệp

Với mong muốn tạo ra những trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của VPBank, VPBank xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng về việc "Thay đổi quy trình phát hành Thẻ ghi nợ quốc tế dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp", cụ thể:

 
 

Trước 31/10/202

 
 
 

Từ 01/11/2022

 

Người sử dụng thẻ chính /hoặc Chủ thẻ phụ cần ra quầy giao dịch để thực hiện thay đổi thông tin (nếu ) trước khi phát hành thẻ ghi nợ.

 
 

Nếu Người sử dụng thẻ chính /hoặc Chủ thẻ phụ đã CIF nhân tại VPBank nhu cầu đăng thay đổi thông tin liên quan đến thông tin đã đăng tại VPBank (ngoại trừ email, số điện thoại chữ ), Người sử dụng thẻ chính /hoặc Chủ thẻ phụ thể điền thông tin thay đổi tại Phụ lục Đăng phát hành sử dụng thẻ ghi nợ

 
 

Các thông tin thể thay đổi bao gồm: Toàn bộ thông tin CMNT, Số thị thực, nơi cấp, ngày hết hạn, nghề nghiệp, chức vụ, Hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ đăng trú tại nước ngoài, Nơihiện tại hoặc nơi đăng trú tại Việt Nam, Thông tin trú của Chủ thẻ phụ, Người sử dụng thẻ chính.

 
 

Trường hợp các thông tin được khai trong Phụ lục Đăng phát hành sử dụng thẻ ghi nợ, bất cứ thay đổi nào so với thông tin trên CIF nhân, VPBank sẽ sử dụng các thông tin mới để cập nhật trên CIF nhân toàn bộ các sản phẩm khác của Người sử dụng thẻ chính, Chủ thẻ phụ đã đăng tại VPBank.


Theo đó, Quý Khách hàng thể liên h trực tiếp với CBBH không cần phải trực tiếp tới tận quần giao dịch để thực hiện việc mở Thẻ ghi nợ cũng như thay đổi thông tin nhân chủ thẻ bao gồm Người sử dụng thẻ chính Chủ thẻ phụ (đã trước trên hệ thống VPBank).

Quý Khách hàng thể tham khảoGiấy đề nghị phát hành thẻ ghi nợtại đây

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 545415

VPBank NEO