Bố cáo khai trương Chi nhánh Sóc Trăng

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.GLM

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                 Sóc Trăng, ngày 10 tháng 05 năm 2022

 

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số352/STR-TTGSNH ngày 23/03/2022 ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
  • Căn cứ vào Nghị quyết số34/2021/NQ-HĐQTngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị VPBank về việc thành lập Chi nhánh Sóc Trăng
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Sóc Trăng sẽ chính thức khai trương hoạt động vào ngày 17/05/2022.
  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Sóc Trăng
  • Tên viết tắt: VPBank – Chi nhánh Sóc Trăng
  • Địa chỉ trụ sở: số 38-40-40A, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
  • Quyết định thành lập: số 34/2021/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021
  • Giấy chứng nhận ĐKHĐ: do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 10/05/2022

CN Soc Trang

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sóc Trăng, là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng  

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH SÓC TRĂNG

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

VPBank NEO