Bố cáo khai trương Phòng giao dịch Lương Sơn

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.GLM

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                  Hà Nội , ngày 18 tháng 4 năm 2022

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 5436/NHNN-TTGSNH ngày 28/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Căn cứ vào Quyết định thành lập số 41/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị VPBank
 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch VPBank Lương Sơn.

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hòa Bình – Phòng Giao dịch Lương Sơn

Tên viết tắt: VPBank – Phòng giao dịch Lương Sơn

Địa chỉ trụ sở: Số 629 Trần Phú -Tiểu khu 13- Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Giấy chứng nhận ĐK: số 00001 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 03/04/2022

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 06/05/2022

VPBank Luong Son

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hòa Bình – Phòng Giao dịch Sông Đà là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

GIÁM ĐỐC PGD LƯƠNG SƠN

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.
VPBank NEO