Bố cáo khai trương Phòng giao dịch Đồng Văn

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.GLM

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

             Hà Nam, ngày 04 tháng 5 năm 2022

 

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 240/HNA-TTGSNH ngày 21/4/2021 của Ngân hàng Nhà nước Hà Nam
  • Căn cứ vào Quyết định thành lập số 36/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch VPBank Đồng Văn.

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hà Nam – Phòng Giao dịch Đồng Văn

Tên viết tắt: VPBank – Phòng giao dịch Đồng Văn

Địa chỉ trụ sở: số 185, tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Giấy chứng nhận ĐK: số 00001 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 26/4/2022

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 24/5/2022

VPBank Dong Van

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nam – Phòng Giao dịch Đồng Văn, là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

 

GIÁM ĐỐC PGD ĐỒNG VĂN

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

VPBank NEO