Bố cáo khai trương Chi nhánh Thảo Điền

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.GLM

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               TP HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2022

 

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 5436/NHNN-TTGSNH ngày 28/07/2021 ca Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh An Phú
  • Căn cứ vào Công văn số1767/HCM-TTr3 ngày 28/06/2022 ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam – CN Hồ Chí Minh về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh An Phú của VPBank
  • Căn cứ vào Công văn số168/2022/CV-VPB ngày 07/06/2022 ca Hội đồng Quản trị VPBank về việc đề nghị chấp thuận thay đồi tên gọi, địa điểm trụ sở Chi nhánh An Phú và báo cáo đáp ứng yêu cầu khai trương hoạt động Chi nhánh tại địa điểm mới
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Thảo Điền sẽ chính thức hoạt động vào ngày 08/07/2022.
  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thảo Điền
  • Tên viết tắt: VPBank – Chi nhánh Thảo Điền
  • Địa chỉ trụ sở: số 57 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
  • Quyết định thành lập: số 5436/NHNN-TTGSNH ngày 28/07/2021
  • Giấy chứng nhận ĐKHĐ: do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05/07/2022

Thao Dien

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thảo Điền, là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THẢO ĐIỀN

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

VPBank NEO