Sống Khỏe, Sống Thịnh Vượng

Bảo hiểm trọn vẹn khi Khách hàng mắc bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo từ 0 – 100 tuổi

Bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình không bao giờ là đủ.

 

Sống Khỏe, Sống Thịnh Vượng được thiết kế nhằm hỗ trợ tài chính cho Khách hàng trước các biến cố về bệnh hiểm nghèo phổ biến và ung thư.

 

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM HẤP DẪN

“Sống Khỏe, Sống Thịnh Vượng” có nhiều quyền lợi hấp dẫn, giúp hỗ trợ khách hàng tối đa về mặt tài chính:

Quyền lợi cơ bản

-          Nhận 100% số tiền bảo hiểm trong những trường hợp:

Ung thư nghiêm trọng

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn nghiêm trọng

Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV): khách hàng trước 75 tuổi hoặc từ ngày đạt 75 tuổi cho đến trước ngày kỷ niệm hợp đồng.

Tử vong

Sống thọ 100 tuổi

-          Nhận thêm 50% số tiền bảo hiểm

Tử vong do tai nạn: Khách hàng trước 65 tuổi hoặc từ ngày đạt 65 tuổi cho đến trước ngày kỷ niệm hợp đồng.

Quyền lợi nâng cao

Khi chọn Quyền lợi nâng cao, ngoài các quyền lợi cơ bản được nhận, Khách hàng sẽ đồng thời có thể nhận trước một phần của số tiền bảo hiểm, tùy điều kiện kèm theo:

-          Nhận trước 20% số tiền bảo hiểm

Ung thư giai đoạn sớm*: Chi trả 1 lần, tối đa 200 triệu cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm có tại AIA của cùng 1 người được bảo hiểm

-          Nhận trước 30% số tiền bảo hiểm

Ung thư biểu mô tại chỗ*: Chi trả 1 lần, tối đa 500 triệu

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm*: Chi trả nhiều bệnh khác nhau, mỗi bệnh chỉ được chi trả duy nhất một lần, tối đa 500 triệu/bệnh

-          Hỗ trợ đặc biệt

Chi trả duy nhất 1 lần (200% phí đóng năm đầu tiên) khi người được bảo hiểm lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh Ung thư biểu mô tại chỗ hoặc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm trong thời gian đóng phí.

*Tổng quyền lợi cho các lần chi trả quyền lợi bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo (bao gồm bệnh ung thư nghiêm trọng & bệnh hiểm nghèo giai đoạn nghiêm trọng) không vượt quá 100% số tiền bảo hiểm. Số tiền chi trả theo các quyền lợi này sẽ được khấu trừ trước khi chi trả các quyền lợi bảo hiểm tử vong, tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, quyền lợi sống thọ.

THẨM ĐỊNH ĐƠN GIẢN

Nhằm mang lại sự thuận tiện và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, AIAViệt Nam cùng VPBank áp dụng “Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đơn giản” khi tham gia Sống Khỏe Sống Thịnh Vượng và Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung kèm theo với số tiền bảo hiểm tối đa lên đến 1 tỷ đồng.

 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

         Tuổi tham gia của người được bảo hiểm: 30 ngày tuổi – 60 tuổi

 

Thời hạn hợp đồng: được tính từ Ngày có hiệu lực của hợp đồng đến ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi người được bảo hiểm đủ 100 tuổi

         Thời hạn đóng phí: 12 năm, 15 năm hoặc 20 năm.

Lưu ý:

- Những trường hợp loại trừ Bảo hiểm. Chi tiết xem tại đây

- (*) Danh sách bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo Bảo hiểm chi trả.Chi tiết tại: https://www.aia.com.vn/content/dam/vn/vi/form-library/Healthier100_danhsachbenh/Song%20khoe%20hon%20100%20-%20Danh%20sach%20Ung%20thu%20%20Benh%20hiem%20ngheo.pdf

 

Thông tin về sản phẩm tại website này chỉ mang tính tóm tắt các nội dung cơ bản của sản phẩm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm Sống Khỏe Sống Thịnh Vượng (được phê chuẩn theo công văn số 14152/BTC-QLBH ngày 21/11/2019 của Bộ Tài chính với  “Bảo hiểm hỗn hợp bệnh hiểm nghèo 100 tuổi”).

Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ hotline AIA Việt Nam: 028 3812 2777 (Từ 8:00 đến 17:30 - thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

VPBank NEO