Khai trương chi nhánh Trần Hưng Đạo

Kể từ ngày 16/11/2016, VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo sẽ chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ: 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo là Chi nhánh trực thuộc ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, là đại diện pháp nhân của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. 

VPBank NEO