Dai-ichi Life Việt Nam và VPBank ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh bảo hiểm

Theo thỏa thuận này, Dai-ichi Life Việt Nam là đối tác cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ thông qua mạng lưới VPBank trên toàn quốc, đồng thời, Dai-chi Life Việt Nam sẽ giới thiệu các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ích của VPBank đến khách hàng của mình. Dai-ichi Việt Nam sẽ định kỳ mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ và các kỹ năng phục vụ khách hàng cho các nhân viên tư vấn bảo hiểm của VPBank, cũng như thường xuyên tổ chức các hội thảo để giới thiệu về vai trò và lợi ích của bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng, tạo điều kiện cho việc hợp tác của hai bên được triển khai thuận lợi.

về phía ngân hàng, VPBank đảm bảo cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính chất lượng cao cho khách hàng, góp phần đa dạng danh mục sản phẩm dịch vụ và kênh bán hàng của VPBank. Song song đó, tất cả khách hàng tham gia bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam đều được hưởng sự thuận tiện khi đóng phí bảo hiểm thông qua dịch vụ thu hộ của VPBank mới mạng lưới hơn 208 điểm giao dịch trên toàn quốc hiện nay.

VPBank NEO