VPBank Gia Định đổi tên thành VPBank Văn Thánh

Kể từ ngày 26/08/2014, VPBank – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Gia Định chính thức đổi tên thành VPBank – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Văn Thánh.

Theo đó, PGD Văn Thánh sẽ chuyển từ 296 Phan Xích Long,  Phường 07, Quận Phú Nhuận về địa chỉ mới là: tầng trệt số 18A đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 3512 7459. Fax: 08 3512 6293

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

 

VPBank NEO