Thể lệ chương trình "Số 9 may mắn"

1. Thời gian: Từ ngày 01/12/2013 đến hết ngày 31/01/2014.

2. Hình thức: Tặng thưởng ngay và quay số trúng thưởng cho Khách hàng (KH) thỏa mãn điều kiện trúng thưởng của Chương trình.

3. Đối tượng: Chủ thẻ tín dụng của VPBank (bao gồm cả Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ) đăng ký tham gia Chương trình.

4. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu

Nội dung giải thưởng

Trị giá mỗi giải thưởng (VND)

Số giải

Thành tiền
(VND)

Giải Đặc Biệt cuối Chương trình

Tiền mặt 20 triệu đồng

20.000.000

10

200.000.000

Giải May Mắn mỗi tuần

Tiền mặt 500.000 đồng

500.000

800

400.000.000

Tổng

 

 

810

600.000.000

5. Nội dung chi tiết Thể lệ Chương trình khuyến mại: 

5.1. Điều kiện xét thưởng:

- KH cần đăng ký tham gia Chương trình với VPBank 1 lần duy nhất trong thời gian kể từ ngày 01/12/2013 đến hết ngày 31/01/2014 bằng một trong các cách sau:

+ Gọi điện đến CallCenter247 theo số (04) 39 288 880 hoặc 1900 545 415 và làm theo hướng dẫn;

+ Gửi email đến địa chỉ customercare@vpb.com.vn hoặc chamsockhachhang@vpb.com.vn với nội dung cung cấp các thông tin như sau: Tên KH, Số CMND, ngày cấp CMND, nơi cấp CMND, 4 số cuối của Thẻ. VPBank sẽ gửi email phản hồi xác nhận KH đã đăng ký thành công.

- Có giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

+ Có số cuối cùng trong Mã số chuẩn chi của giao dịch là số 9. Mã số chuẩn chi là dãy 06 số xuất hiện ngay sau các ký tự “Approval Code” hoặc “App. Code” hoặc “Authorization Code” hoặc “Auth. Code” hoặc “Số chuẩn chi” trên hóa đơn của các giao dịch thực hiện bằng Thẻ tín dụng VPBank.

Ví dụ:  Mã số chuẩn chi của giao dịch được thực hiện bằng Thẻ tín dụng của KH là 076459. Như vậy KH đã tìm được số 9 may mắn và có cơ hội trúng thưởng của Chương trình.

+ Giao dịch với mục đích thanh toán hàng hóa/dịch vụ tại Việt Nam và nước ngoài được thực hiện thành công bằng Thẻ tín dụng của VPBank tại POS hoặc qua mạng kể từ ngày 01/12/2013 đến hết ngày 31/01/2014 và được báo nợ thành công trước ngày 06/02/2014 (tính theo giờ Việt Nam);

+ Giá trị tối thiểu của giao dịch: 500,000 VND/giao dịch hoặc có giá trị quy đổi tương đương khi Khách hàng thanh toán bằng các loại ngoại tệ khác VND (được quy đổi sang VND theo tỷ lệ quy đổi của VPBank).

- Lưu ý: Giao dịch được coi là không hợp lệ khi:

+ Giao dịch không nhằm mục đích thanh toán hàng hóa/dịch vụ và/hoặc không được thực hiện tại POS hoặc qua mạng, bao gồm nhưng không giới hạn như: thanh toán qua fax, mail, điện thoại, giao dịch thanh toán qua Call Center 247, giao dịch thanh toán qua Telesales...; Giao dịch rút tiền mặt và tất cả các loại giao dịch được thực hiện trên máy ATM (chuyển khoản, kiểm tra số dư, liệt kê giao dịch gần nhất, …);

+ Giao dịch bị hủy hoặc ghi có lại trong thời gian diễn ra Chương trình và trước thời điểm thực hiện trao thưởng;

+ Thẻ bị KH chủ động hủy trong thời gian diễn ra Chương trình và trước thời điểm thực hiện trao thưởng.

5.2. Cách thức xác định giải thưởng:

5.2.1. Giải May Mắn: 

- Mỗi tuần, tặng 500,000 VND/KH cho 100 KH đầu tiên có giao dịch có số 9 may mắn và thỏa mãn điều kiện xét thưởng của Chương trình được nêu ở mục 8.1. 

- Thời gian mỗi tuần được xác định như sau:

+ Tuần 1: Từ 01/12/2013 đến hết ngày 08/12/2013.

+ Tuần 2: Từ 09/12/2013 đến hết ngày 16/12/2013.

+ Tuần 3: Từ 17/12/2013 đến hết ngày 24/12/2013.

+ Tuần 4: Từ 25/12/2013 đến hết ngày 01/01/2014.

+ Tuần 5: Từ 02/01/2014 đến hết ngày 09/01/2014.

+ Tuần 6: Từ 10/01/2014 đến hết ngày 17/01/2014.

+ Tuần 7: Từ 18/01/2014 đến hết ngày 24/01/2014.

+ Tuần 8: Từ 25/01/2014 đến hết ngày 31/01/2014.

- VPBank sẽ căn cứ vào danh sách KH đã đăng ký tham gia Chương trình, các thông tin KH, thông tin Thẻ và các thông tin giao dịch trên hệ thống để xác định KH trúng thưởng. 

- Trường hợp các KH có thời điểm thực hiện giao dịch trùng nhau, VPBank sẽ trao thưởng cho KH có doanh số giao dịch cao hơn.

- Trường hợp số người đạt giải may mắn của mỗi tuần ít hơn số lượng giải may mắn theo quy định tại Thể lệ này, giải thưởng chưa được trao hết ở tuần đó sẽ được chuyển sang tuần tiếp theo.

- Kết quả trúng thưởng Giải may mắn của mỗi tuần sẽ được thông báo trong vòng 10 ngày làm việc sau tuần đó.

5.2.2. Giải Đặc Biệt: 

- Tặng 20 triệu đồng/KH cho 10 KH may mắn được xác định bằng cách quay số vào cuối Chương trình.

- Mã số dự thưởng của KH chính là số Thẻ tín dụng thực hiện giao dịch có số 9 may mắn và thỏa điều kiện xét thưởng được quy định tại Mục 8.1 của Thể lệ này. 

- Tất cả KH thỏa điều kiện xét thưởng được quy định tại mục 8.1 của Thể lệ này sẽ được tham gia quay số.

- KH có bao nhiêu giao dịch hợp lệ thỏa mãn điều kiện xét thưởng của Chương trình thì Mã số dự thưởng của KH sẽ được xuất hiện bấy nhiêu lần trong kho số quay thưởng.

- Lễ quay số trúng thưởng được tổ chức 1 lần duy nhất vào cuối Chương trình trong vòng 10 ngày làm việc sau ngày kết thúc Chương trình.

- Mỗi KH chỉ được nhận tối đa 1 giải đặc biệt của Chương trình. 

- Kết quả trúng thưởng Giải đặc biệt sẽ được thông báo trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc lễ quay số trúng thưởng.

6. Phương thức thông báo và trao thưởng:

- Thông báo trúng thưởng: kết quả trúng thưởng được VPBank thông báo và niêm yết qua các kênh sau: 

+ Trang web chính thức của VPBank: www.vpb.com.vn và/hoặc;

+ Các phương tiện truyền thông đại chúng như: Báo, tạp chí… ;

- Giải thưởng sẽ được VPBank chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản Thẻ mà KH đã thực hiện giao dịch trúng thưởng hoặc tài khoản tiền gửi thanh toán tại VPBank, trễ nhất là sau 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Chương trình.

7. Thắc mắc liên hệ:

Trung tâm dịch vụ Khách hàng qua điện thoại (Callcenter 247) – Số điện thoại: (04) 39 288 880 hoặc 1900 545 415.

8. Các qui định khác:

- VPBank sẽ chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức Chương trình, công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, chi phí tổ chức trao thưởng, chi phí quảng cáo Chương trình.

- KH trúng giải phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo mức quy định của Nhà nước căn cứ vào tổng giá trị các giải thưởng KH đã trúng thưởng và chịu mọi chi phí phát sinh khác có liên quan đến việc nhận giải.

- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khiếu nại nào liên quan đến việc KH không liên lạc được với VPBank để đăng ký tham gia chương trình hoặc KH không biết đến Chương trình.

- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khiếu nại nào liên quan đến việc VPBank không thể liên lạc được với KH để thông báo giải thưởng.

- KH có trách nhiệm lưu giữ lại hóa đơn hợp lệ trúng thưởng để xuất trình trong trường hợp VPBank yêu cầu.

- VPBank có quyền ghi nợ lại Tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc tài khoản Thẻ của KH mà không cần báo trước đối với các giao dịch đã được ghi có nhầm trong quá trình trao thưởng.

- VPBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra Chương trình làm cho các giao dịch của KH sai lệch.

- VPBank được toàn quyền sử dụng hình ảnh, danh tính của KH trúng giải trong các hoạt động quảng bá của VPBank.

- Bằng việc tham gia Chương trình này, KH chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ Chương trình này.

- VPBank là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các giao dịch hợp lệ và thực hiện trao thưởng.

- VPBank chỉ được thay đổi Thể lệ của chương trình nếu có xác nhận đồng ý từ Cục Xúc tiến thương mại. Khi có sự thay đổi liên quan đến chương trình, VPBank sẽ thông báo tại trang web: www.vpb.com.vn.


VPBank NEO