Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/02/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242186

TRAI GIAM SUOI HAI

XA CAM LINH, BA VI, HA NOI

1900545415

20240224 14: 16

75h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/2/2024

2

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20240223 18: 02

35h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/2/2024

3

A1318002

VPBANK CHAU DOC CDM

62-64 NGUYEN VAN THOAI, CHAU DOC, AN GIANG

02963569991

20240226 08: 47

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1355005

VPBANK QUAN 11 CDM II

318-318A LANH BINH THANH, QUAN 11, HO CHI MINH

02873056622

20240225 18: 20

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1175001

VPBANK CHO VINH CDM

20 CAO THANG, HONG SON, NGHE AN

02383581631

20240225 23: 15

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240224 08: 32

80h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0370001

VPBANK THUONG TIN

XA VAN BINH, THUONG TIN, HA NOI

02432203333

20240226 10: 10

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0242177

V-TOWER KIM MA

649 KIM MA, PHUONG NGOC KHANH, BA DINH, HA NOI

02439288880

20240226 13: 31

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1360002

VPBANK LANG SON CDM

125-127 LE LOI, PHUONG VINH TRAI, LANG SON, LANG SON

02053758999

20240226 11: 02

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0242076

TOA NHA CEO

PHAM HUNG, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20240225 00: 24

89h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A1242188

CC RIVERSIDE GARDEN CDM

349 VU TONG PHAN, P. KHUONG DINH, THANH XUAN, HA NOI

1900545415

20240227 08: 13

33h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/2/2024

12

A0276001

VPBANK DONG HA

17 TRAN HUNG DAO, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333559989

20240226 23: 10

42h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/2/2024

13

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240227 12: 06

29h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/2/2024


VPBank NEO