Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/03/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240227 12: 06

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/3/2024

2

A0154010

CONG TY TNHH DEAHAN

THON 6, XA HOANG KIM, HOANG HOA, THANH HOA

02373725856

20240322 00: 23

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0341001

VPBANK QUAN 2

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN, QUAN 2, HO CHI MINH

02837408567

20240322 14: 59

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1124002

ATM VPBANK TAN PHU CDM

623 LUY BAN BICH, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02839735210

20240322 09: 24

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1124003

ATM VPBANK TAN PHU CDM 2

623 LUY BAN BICH, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02839735210

20240322 09: 57

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1341002

VPBANK QUAN 2 CDM

278 TRAN NAO, PHUONG BINH AN, QUAN 2, HO CHI MINH

02837408567

20240322 16: 18

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1411001

VPBANK THACH THAT CDM

9 DUONG 419, THON VINH LOC, XA PHUNG XA, THACH THAT, HA NOI

1900545415

20240322 14: 13

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0234001

VPBANK DIEN CHAU

NHA SO 43,TO 8, KHOI 3, TT DIEN CHAU, DIEN CHAU, NGHE AN

02383589427

20240325 08: 13

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0229001

VPBANK BINH THUAN

132 TRAN HUNG DAO, P. PHU THUY, PHAN THIET, BINH THUAN

02523835618

20240325 10: 58

30h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 26/3/2024

10

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

214 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA, HA TINH, HA TINH

02393685222

20240323 09: 08

80h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 26/3/2024


VPBank NEO