Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/04/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

2

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

3

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240422 06: 38

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20240421 07: 07

58h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0154009

CTY MAY HO GUOM 09

NGA BA THO PHU, KIEN THO, NGOC LAC, THANH HOA

02373725856

20240423 21:30

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/4/2024

6

A0242186

TRAI GIAM SUOI HAI

XA CAM LINH, BA VI, HA NOI

1900545415

20240423 13:23

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/4/2024


VPBank NEO