Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/02/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240217 08: 40

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 26/2/2024

2

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20240221 19: 14

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240221 18: 06

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0220004

CONG TY R VIET NAM

TO 9, LE THANH TONG, PHUONG HUU NGHI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20240221 18: 00

47h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242077

TOA NHA VIET A

DUONG DUY TAN, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20240223 13: 35

27h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/2/2024

6

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

02838210076

20240223 13: 00

27h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 24/2/2024


VPBank NEO