Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/03/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240227 12: 06

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/3/2024

2

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20240320 20: 12

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0221013

CONG TY NAM ANH VIET NAM

QL 39A, CUM CN DONG PHONG, DONG HUNG, THAI BINH, THAI BINH

02273642159

20240321 14: 16

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0280001

VPBANK DOI CUNG

113 TRUONG CHINH, PHUONG LE LOI, VINH, NGHE AN

02383545588

20240321 07: 58

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0154010

CONG TY TNHH DEAHAN

THON 6, XA HOANG KIM, HOANG HOA, THANH HOA

02373725856

20240322 00: 23

41h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 23/3/2024


VPBank NEO