Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/03/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240227 12: 06

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/3/2024

2

A1430001

VPBANK THANH OAI CDM

256-258 TO 3, PHO KIM BAI, TT THANH OAI, THANH OAI, HA NOI

1900545415

20240312 19: 24

189h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0154010

CONG TY TNHH DEAHAN

THON 6, XA HOANG KIM, HOANG HOA, THANH HOA

02373725856

20240318 19: 02

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0158023

SONG HONG XUAN TRUONG I

TO 18, DUONG TRUONG CHINH, XUAN TRUONG, NAM DINH

02283830545

20240319 02: 12

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132016

TONG CONG TY MAY BAC GIANG

349 GIAP HAI, PHUONG DINH KE, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240320 11: 41

29h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 21/3/2024

6

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20240320 12: 28

29h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 21/3/2024

7

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, P BA TRIEU, NAM DINH, NAM DINH

02283555678

20240319 19: 20

46h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 21/3/2024

8

A0221020

CONG TY CREATIVE SOURCE I

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20240319 19: 07

46h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 21/3/2024

9

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU MO RONG, XA LONG HAU, CAN GIUOC, LONG AN

02723524524

20240320 12: 42

28h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 21/3/2024


VPBank NEO