Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/02/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20240216 03: 08

37h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240217 08: 40

80h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 21/2

3

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

214 NGUYEN CONG TRU, PHUONG BAC HA, HA TINH, HA TINH

02393685222

20240219 08: 16

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1138002

VPBANK CAM PHA CDM

308 TRAN PHU, PHUONG CAM THANH, CAM PHA, QUANG NINH

02033723818

20240218 19: 51

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0253001

VPBANK NGUYEN THAI HOC

390 NGUYEN THAI HOC, QUY NHON, BINH DINH

02563647168

20240220 11: 52

29h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 21/2

6

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20240220 00: 11

41h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 21/2

7

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20240220 10: 34

30h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 21/2

8

A0103017

CONG TY TNHH NAM TRIEU

THON NGHI, XA TAM HUNG, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20240220 09: 57

31h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 21/2

9

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20240220 10: 14

31h

Dự kiền ngừng hoạt động đến ngày 21/2


VPBank NEO